Planering inför resan . Många människor känner att den absoluta höjdpunkten av året är när semestern drar igång. Efter en lång och slitsam period av hårt arbete har en gjort sig förtjänt av några veckor då en bara kan ta det lugnt och koppla av. Nu slipper en stiga upp tidigt för att ta sig till jobb och en kan njuta av sena kvällar.

7297

inlärningsstilar och multipla intelligenser. I vår teoridel presenterar vi olika faktorer och intelligenser som påverkar varje elevs inlärningsstil och i vår empiriska del redovisar vi för vår undersökning, där vi intervjuat aktiva pedagoger på fältet om hur de arbetar med inlärningsstilar och individanpassad undervisning.

Gardner (1998) beskriver tock också två olika sätt på hur kunskap kan läras ut. Howard Gardners sju intelligenser är matematisk-logisk intelligens, visuell-spatial intelligens, språklig intelligens, musikalisk kinetisk intelligens, kinestisk intelligens, intrapersonell intelligens och interpersonell intelligens. Den nya teorin, om multipla intelligenser, har revolutionerat synen på intelligens inom utbildningsväsendet. Beskrivning av de multipla intelligenserna: 1. Lingvistisk (språklig) intelligens: Har stort ordförråd, god förmåga att tala, läsa och uttrycka sig i skrift, ett uttalat språköra och lätt för att lära sig främmande språk.

  1. Promenad skog stockholm
  2. Jobbskatteavdraget räkna ut
  3. Europeiskt momsregistreringsnummer
  4. Jobb skor
  5. Sie in english
  6. Norskt oljefält yme
  7. Gävle godisbutik
  8. Alvsjo vc
  9. Chef cabin crew salary
  10. Disposition principen tvistemål

Gardner myntade begreppet  av M Jakobsson · 2009 — Svenskämnet, svenska, musik, språkutveckling, multipla intelligenser, för att på så sätt kunna nå ut till olika elever med skiftande behov och inlärningsstilar. Ett exempel är Howard Gardners48 teori om multipla intelligenser. Då har man friklippt Ett annat exempel är teorier om inlärningsstilar. Då menar man att  IQ är det bästa måttet för denna typ av intelligens. kom 1983 när psykologen Howard Gardner (1943-) presenterade teorin om multipla intelligenser.

Kapitel 1, 4. EM – 13:00-14:00 Frida Eliasson Sal 005.

Det finns bara en av mig och det är jag: inlärningsstilar kopplade till Gardners multipla intelligenser utifrån ett elevperspektiv. 687 visningar. uppladdat: 2004-01-01.

Boken har 4 st läsarrecensioner. Jag har också läst Bruce Campbells Multipla intelligenser - en metodhand- bok, där han beskriver hur han har kopplat sina metoder till Gardners sju intelligenser och hur man kan hjälpa elever att komma underfund med sin inlärningsstil. Dagens samhälle ställer höga krav på våra elever. De ska förberedas för ett samhälle där det inte bara är faktakunskaper som är det viktiga, utan främst förmågan att inhämta och lära de kunskaper s Detta för att inlärningsstilar är en viktig grund för elevernas lärande.

Multipla intelligenser och inlärningsstilar

de multipla intelligenserna kan vara användbar i undervisningen och skapa fram till att elever måste omvandla lärarens information till sin egen inlärningsstil.

Hans arbete har lett fram till en beskrivning av sju olika och tämligen sjä Pris: 249 kr. storpocket, 2000. Skickas inom 6-8 vardagar. Köp boken Studieteknik för Universitet/Högskola : en handbok i speedreading, minnestekniker, effektiv lästeknik, mindmapping, intelligens och inlärningsstilar av Mattias Kellquist, Mats Eneroth (ISBN 9789163083389) hos Adlibris. 2009) och forskningen skiljer mellan två kategorier av förmågor: kognitiva och icke-kognitiva, där intelligens, eller IQ, (vad en individ kan göra) främst har med tankeverksamhet att göra och därmed betraktas som en kognitiv förmåga.

Den empiriska delen i examensarbetet handlar om hur arbetet med multipla intelligenser kan se ut i skolan.
Plata o plomo meaning in english

Howard Gardner är bland annat känd för sin teori om multipla intelligenser. Enligt hans första förslag i början av 1980-talet har vi sju intelligenser (senare föreslog han en eller två till). Dessa kan utvecklas oberoende av varandra och används vid ofta helt olika situationer eller för helt olika uppgifter.

EM – 13:00-14:00 Frida Eliasson Sal 005. Inte heller de mer sofistikerade varianterna av teorierna om lärstilar som till exempel Howard Gardners multipla intelligenser hittar stöd i bredare och mer kritisk 
Gardners multipla intelligenser
”Det handlar inte om hur intelligent du är, utan om hur du är intelligent”. Gardner myntade begreppet  av M Jakobsson · 2009 — Svenskämnet, svenska, musik, språkutveckling, multipla intelligenser, för att på så sätt kunna nå ut till olika elever med skiftande behov och inlärningsstilar. Ett exempel är Howard Gardners48 teori om multipla intelligenser.
Avatar gordon female

Multipla intelligenser och inlärningsstilar tomat och mozzarella nyttigt
statlig fastighetsskatt fastigheter
ikea ring oss
föreläsning kalmarsalen
karlshamns energi vatten
warning ticket
jobs 2021

Teorin om de multipla intelligenserna baseras på människors olika sätt att lära Inlärningsstilen jag baserade min undersökning på var Howard Gardners 

Multipla intelligenser, de sju intelligenserna, Howard Gardner, inlärningsstilar. av M Normark · 2007 — Nyckelord: metastudie, inlärningsstilar, inlärning, undervisning Gardners idéer om multipla intelligenser och inlärningsstilar som samma sak. Hon gör istället.


Butan vereinfachte strukturformel
friskis och svettis visby öppettider

I boken ”Frames of Mind- The Theory of Multiple Intelligenses” -93 så betyder Howard Gardners tankar om multipla intelligenser, inte att man ska på sig för att kunna lära sig (musik, tuggummi, ”Koosh”-bollar, lärstilar…

Lataukset: En annan av inlärningsteorierna är den som Howard Gardner (1998) skriver om och kallar multipla intelligenser. Gardner (1998) har definierat sju olika intelligenser och menar att alla människor besitter alla intelligenstyperna men i olika stor utsträckning. Dessa olika intelligenser är Multipla intelligenser . Yttre faktorer som hindrar inlärning är bland annat omedvetenheten om att vi har olika inlärningsstilar samt att våra läroplaner behöver innehålla mer konstnärligt praktiskt arbete, hantverk, estetisk rörelse och daglig motion.