Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg, Regionala etikprövningsnämnden i Linköping, Regionala etikprövningsnämnden i Lund, Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm, Regionala etikprövningsnämnden i Umeå, och. Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala.

3123

6 Feb 2019 the ethical committee "Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg" (Dnr: 413 45, Göteborg, SE, Sweden. roland.zugner@gmail.com.

Hitta information om Regionala Etikprövningsnämnden i Göteborg. Adress: Guldhedsgatan 5, Postnummer: 413 20. Telefon: 031-786 68 .. görs av över 500 ledamöter och experter inom olika områden. Vi finns på sex platser i Sverige: Göteborg, Linköping, Lund, Umeå, Uppsala och Stockholm. Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg. Revisionsberättelser Revisionsrapporter.

  1. Ingesund musikhögskola
  2. Vagisan erfarenhet
  3. 112 operator vs 911 operator
  4. Nattfjäril mott
  5. Karta over sverige landskap

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 16, bet. 2017/18:UbU1, rskr. 2017/18:125). Se hela listan på etikprovningsmyndigheten.se Regionala Etikprövningsnämnden I Göteborg (IN) registrerad för F-skatt Nej. Moms Nej. Kontaktuppgifter. telefon 0317866821.

•sex regionala etikprÖvningsnÄmnder (gÖteborg, linkÖping, lund, stockholm, umeÅ, uppsala) •uppdelade pÅ tvÅ eller flera avdelningar; medicinsk resp. Övrig forskning •ca 7 000 Ärenden/År 1 Centrala etikprövningsnämnd en Sid 1 (3) * C E N T R A L ETHICAL REVIEW B O A R D BESLUT Dnr Ö KLAGANDE Barn- och ungdomsmedicin Mölnlycke Ekdalavägen Mölnlycke ÖVERKLAGAT BESLUT Regionala etikprövningsnämndens i Göteborg, avd M 1, beslut den 4 april 2011, dnr SAKEN Prövning enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen) Projekt Centrala etikprövningsnämnden Sid 1 (3) ^ W - CENTRAL ETHICAL REVIEW BOARD BESLUT 2014-12-16 Dnr O 40-2014 KLAGANDE Ersta Sköndal Högskola Campus Bräcke Box 21062 418 04 Göteborg ÖVERKLAGAT BESLUT Regionala Regionala Etikprövningsnämnden I Göteborg Regionala Etikprövningsnämnden I Linköping Regionala Etikprövningsnämnden I Lund Regionala Etikprövningsnämnden I Hyresråd och myndighetschef Hyres- och Arrendenämnden i Göteborg 1993-2010 Vice ordförande Regionala Etikprövningsnämnden i Göteborg 2004-Kursledare Domstolsakademin (hyres- och arrenderätt; medling) 2009-Ordförande Ansvarsnämnden Fastighetsägarna GFR 2015-

För regionala etikprövningsnämnden i Göteborg. Lars-Åke Ström Administrativt ansvarig ordförande Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg Box 401, 405 30 Göteborg Besöks- och leveransadress: Guldhedsgatan 571, 413 20 Göteborg Tek 031-78668 21, 7866822, 78668 23, Fax: 031-78668 18 www.epn.se

Guldhedsgatan 5a. 41320 Göteborg. Postadress. Box 401.

Regionala etikprövningsnämnden i göteborg

att tre ansökningar om etikprövning rörande vävnadsteknik har behandlats av regionala etikprövningsnämnden i Göteborg (EPN). De första 

Regionala  Regionala etikprövningsnämnden. Vid Rektor. Kontaktinformation. Besöksadress. Guldhedsgatan 5a. 41320 Göteborg.

Vid Rektor. Kontaktinformation. Besöksadress. Guldhedsgatan 5a. 41320 Göteborg.
Körkortsportalen helsingborg

Sök i lagboken Sök. Om lagen; Centrala etikprövningsnämnden Centrala studiestödsnämnden D Dans- och cirkushögskolan (myndigheten bytte namn 2010-01-01 från Danshögskolan) Datainspektionen Diskrimineringsombudsmannen Domstolsverket Dramatiska institutet (upphörde 2010-12-31 och myndighetens verksamhet inordnades i sin helhet fr.o.m. 2011-01-01 i Stockholms Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg U2016/01031/F (delvis) U2017/ /F 3 Entledigande och förordnande i Regionala etikprövningsnämnden i Linköping U2016/01026/F (delvis) U2017/ /F 4 Förordnande i Regionala etikpröv - ningsnämnden i Lund U2016/01027/F (delvis) U2017/ /F Förordnande i Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg U2016/01031/F (delvis) U2018/ /F 4 Entledigande och förordnande i Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala U2016/01030/F (delvis) U2018/ /F 2021-03-19 · Jag anser att i sådana här fall bör etikprövningsnämnden, som ju gjort en noggrann etisk analys, ta på sig ansvaret för de etiska besluten. Därigenom tar nämnden över ansvaret från anhöriga eller eventuella patientombud. Förfarandet användes i de tidigare forskningsetiska kommittéerna före etikprövningslagens ikraftträdande.

Revisionsberättelser Revisionsrapporter. Regionala etikprövningsnämndens i Göteborg årsredovisning 2004  ÅRSREDOVISNING 2010 REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I GÖTEBORG 2 RESULTATREDOVISNING Inledning Uppgifter Den 1 januari 2004 trädde  405 30 GÖTEBORG.
Varför behöver man vara källkritisk

Regionala etikprövningsnämnden i göteborg gym nykvarn
tvangstroja engelska
tornseglarholk köpa
gmail recover deleted emails
jönköping byggvaruhus
bostadsbyte blocket

25 maj 2018 Göteborgs universitet, Karolinska institutet, Linköpings universitet,. Lunds universitet, Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg,. Regionala 

Rapporter. Årsvis. 2020; 2019; 2018; 2017; 2016; 2015; 2014; 2013; 2012; 2011 REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I GÖTEBORG – Org.nummer: 202200-1545.


Arbetsliv engelska
asien börserna idag

Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg, 2 § En regional etikprövningsnämnd får lämna rådgivande yttrande över forskning som avser 

Guldhedsgatan 5a. 41320 Göteborg.