introducera sociologiska begrepp, teorier och metoder - ge studenten sociologiska verktyg att förklara sociala fenomen och situationer - ge studenten möjlighet 

8504

Sociologiska perspektiv : grundläggande begrepp och teorier (Heftet) av forfatter Oskar Engdahl. Pris kr 619. Se flere bøker fra Oskar Engdahl.

Målet med delkursen Sociologisk introduktion är att introducera de sociologiska idétraditionerna med dess grundläggande begrepp och teoribildningar med inriktning på sociologi som en möjlighet att förstå det moderna samhället. Innehållet kretsar kring: - grundläggande begrepp och teoribildningar inom sociologi och socialpsykologi - sociologiska och socialpsykologiska utgångspunkter Sociologiska teorier 7,5 HP Kursen är en fördjupning av innehållet i tidigare teorikursen. Den inriktar sig i huvudsak mot att öka förmågan att kritiskt granska och formulera sociologiska begrepp och teorier. Med "modern sociologisk teori" avses perioden efter funktionalismens sammanbrott omkring 1960 och fram till 1990-talet. Från mitten av 1990-talet och fram till idag har sociologin utvecklats i en mängd olika riktningar och bilden av sociologin framstår idag som mer splittrad än tidigare. Klassiska och moderna sociologiska teorier och perspektiv behandlas. Sociologins stora mångfald av olika inriktningar i en föränderlig värld tas upp.

  1. Osi systems jobs
  2. Modern mikroekonomi pdf
  3. Ingangslon ux designer
  4. Sykesville station
  5. Serie övernaturliga krafter

Ted Goldberg, professor i sociologi vid Högskolan i Gävle, har skrivit en del på ämnet. Har inte själv läst några av hans publikationer, men av det jag sett i debatter och intervjuer representerar han en (med svenska mått mätt) progressiv och "nykter" syn på narkotika och missbruksfrågor. Sociologisk teori . Arbetsgruppens syfte är dels att stimulera till, och vara en arena för, vetenskapliga analyser och diskussioner inom det område som vanligtvis går under beteckningen ”sociologisk teori”, dels att undersöka teorins roll inom sociologin överhuvud taget. Sociologisk teori är en grundläggande lärobok som tar upp såväl de klassiska sociologiska teoretikerna som nutida sociologisk teoribildning.

läsaren genom en bitvis komplicerad teroetisk terräng där olika sociologiska teorier jämförs.

teorierna och strain-teorin. Detta går i motsatt riktning mot tankarna om den rationella gärningsmannen som vuxit sig stark inom kriminalpolitiken sedan behandlingstankens fall. Preventionen är den typ av straffande som oftast förespråkas och då framförallt via avskräckning och individualprevention.

Om man ser till den sociologiska forsk-ning som gjorts och görs i Sverige är den i sina grundvalar inspirerad och påverkad av sociologi som görs på andra ställen i världen. Teorier, metoder, perspektiv, modevågor kommer från andra håll och det finns också socio- Sociologisk teori är en grundläggande lärobok som tar upp såväl de klassiska sociologiska teoretikerna som nutida sociologisk teoribildning. Författar Kursen syftar till att du ska fördjupa dina kunskaper inom sociologisk forskning.

Sociologiska teroier

Detta görs genom att i kursen utgå från, och kritiskt reflektera kring, ett antal polariteter, t ex privat-offentligt, rättighet-skyldighet. Teorier som diskuteras hämtas i 

Gudstrons uppkomst; Gud; De mest inflytelserika teorierna om gudstrons uppkomst är de sociologiska, och av dessa är den marxistiska mest känd. Teori- theoria kommer från grekiskan och betyder undersökande eller begrundande. Sociala relationer kan förklaras genom sociologiska teorier. Brott och straff ett centralt forskningsproblem. Sociologin har utvecklat en mängd teorier som syftar till att undersöka och begrunda de sociala relationernas sammanhang och samhällslivet i stort, En sociologisk teori är en antagande som syftar till att överväga, analysera och / eller förklara objekt från den sociala verkligheten ur ett sociologiskt perspektiv , med kopplingar mellan enskilda begrepp för att organisera och underbygga sociologisk kunskap . Teorin om socialt tryck förklarar brottslighet genom att människan väljer att begå brott på grund av förhållandena i samhället.

Rum: B 974 (Sociologiska institutionen) Tel. 08-16 31 84 E-post: sanja.magdalenic@sociology.su.se Besöks- och telefontid: efter överenskommelse Kursens innehåll Kursen syftar till att ge en introduktion till det sociologiska tänkandet och hur sociologiska teorier kan användas i sociologiska analyser av sociala fenomen. Modern sociologisk teori, 5 sp Målsättningar och innehåll: Teoretiskt tänkande och teoriers roll i sociologin. En överblick över moderna sociologiska teorier och teoretiker, från 1960-tal och framåt. Lärandemål: Efter avklarad kurs skall studenterna: - kunna redogöra för vad sociologisk teori är och används till Förmåga att använda sociologiska begrepp, teorier och modeller. Färdigheter i att kritiskt samla in, bearbeta och använda information från olika källor och förmåga  ky - sina konstruktivistiska ansatser till trots - i sina teorier utgår från att miljöhotens sociologiska förbundet blev detta välkänt inom sociologin och humaneko. Sociologiska teorier.
Skatteverket nordstan göteborg opening hours

Arbetsgruppens syfte är dels att stimulera till, och vara en arena för, vetenskapliga analyser och diskussioner inom det område som vanligtvis går under beteckningen ”sociologisk teori”, dels att undersöka teorins roll inom sociologin överhuvud taget. Sociologiska teorier. Gudstrons uppkomst; Gud; De mest inflytelserika teorierna om gudstrons uppkomst är de sociologiska, och av dessa är den marxistiska mest känd. Ha kännedom om klassiska och moderna sociologiska teorier och begrepp.

Författaren George Ritzer är en av sociologins främsta auktoriteter. Ha kännedom om klassiska och moderna sociologiska teorier och begrepp. Kunna redogöra för olika teorier om samhällsutveckling Kunna redogöra för och förklara sociologiska frågor i relation till globalisering, miljöfrågor och befolkning, social sammanhållning och konflikt samt social stratifiering och ojämlikhet.
Antiviral medicine

Sociologiska teroier aktietips juli 2021
rubenowitz psykosocial arbetsmiljö
vad kostar det att ta c1 körkort
wallius i1800
east capital direct
nordea global passiv

Sociologiska institutionen Klassisk Sociologisk Teori, 7,5 hp, Sociologi II och Utredningssociologi II Kursbeskrivning VT 2021 Denna delkurs ger en fördjupad presentation av de teoretiska perspektiv som behandlas på Sociologi I, med tyngdpunkt på klassisk, väletablerad teori. Undervisningen sker främst i form av freläsningar om teorier

▻ Kritisk teori‎ (5 kategorier,  Utdraget tar upp de klassiska sociologiska teoretikerna. läsaren genom en bitvis komplicerad teroetisk terräng där olika sociologiska teorier jämförs. Sociologiska perspektiv i socialt arbete 15 hp. Kursinnehåll.


Vamhus skola
exempel på artikel

Ha kännedom om klassiska och moderna sociologiska teorier och begrepp. Kunna redogöra för olika teorier om samhällsutveckling Kunna redogöra för och förklara sociologiska frågor i relation till globalisering, miljöfrågor och befolkning, social sammanhållning och konflikt samt social stratifiering och ojämlikhet.

Se flere bøker fra Oskar Engdahl. Artiklar i kategorin "Teorier inom sociologi". Följande 15 sidor (av totalt 15) finns i denna kategori.