RÅ 2003:30:Med redaktion i 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen (databasregeln) avses de personer som har hand om ordnandet och utgivningen av en tryckt, periodisk skrift.

1999

Sveriges grundlag består utav fyra grundlagar, var av två av dessa är. Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen vilka förkortas som TF och YGL.

Loven opfatter blandt andet radio, fjernsyn, video, websteder og databaser. I Sverige är det olagligt med kroppsliga bestraffningar. Staten får aldrig bestraffa en människa med ett kroppsstraff. I många länder är det tillåtet med kroppsstraff, och till och med dödsstraff.

  1. Handels gu utlandsstudier
  2. Yrkesgymnasiet örebro personal
  3. Lundby trädgård dockhus
  4. Systembolaget kalmar
  5. Hyresnämnden göteborg kontakt
  6. Feb mat result date
  7. Skövde kommun kontakt
  8. Ballongfärd gränna

Där står också vad du inte får göra, till exempel förtala eller kränka en annan person. Se hela listan på regeringen.se Petterssons gör Sverige lagom! "Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." Pedagogisk genomgång (4:36 min) som handlar om de kanske två viktigaste grundlagarna - tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Materialet presenteras av Studi.se. I Sverige får man skriva vad man vill så länge det inte är en brottslig text.

I Sverige har du rätt att tycka och säga nästan vad du vill. Du har rätt att uttrycka dig i radio, i tv och på webben.

I Sverige har vi en yttrandefrihetsgrundlag som teoretiskt ger oss stora möjligheter att föra fram våra åsikter. I praktiken kan det dock se annorlunda ut. Både mer eller mindre subtil repression och självcensur ligger på lut i kontroversiella frågor.

Även om det i Sverige fanns stora orättvisor hade vi vid mitten av 1700-talet kommit längst i Europa med arbetet mot ett mer demokratiskt samhälle. Under Frihetstiden 1719-1771 hade kungen i Sverige liten makt. Viktiga frågor diskuterades och beslutades på fyraståndsriksdagen.

Yttrandefrihetsgrundlag sverige

Det pågår diskussioner, säger Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström. Ryska Sputnik kan komma till Sverige i sommar Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är 

RÅ 2003:30:Med redaktion i 1 kap.

Det är världens äldsta yttrandefrihetsgrundlag, som ger oss rätt att uttrycka våra läs mer  Enligt artikel 6.1 i AV-direktivet måste Sverige på lämpligt sätt säkerställa att i brottsbalken och yttrandefrihetsgrundlagen (se betänkandet s. regeringsformen (RF), tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Jämfört med flertalet andra länder har Sverige en  En teknisk upptagning anses utgiven när den lämnats ut för att spridas till allmänheten i Sverige genom att spelas upp, säljas eller tillhandahållas på annat sätt. I Sverige regleras idag tryck- och yttrandefrihetsrätten genom tre av landets främst Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL), men. Öva dig på filmens frågor här:https://www.studi.se/l/tryck-och-yttrandefrihet-i-sverige.
Gdpr småföretag

Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469)) and Freedom of the Press Act (Sw. Tryckfrihetsförordning (1949:105)) is considered fundamental to the Swedish society and is given priority over GDPR in areas governed by these constitutional acts, which is clarified in the proposed Data FREEDOM OF PRESS REGULATION (tryckfrihetsförordning (1949:105)) and the Freedom of Speech Constitution (yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469)) Under the Freedom of Press Regulation and the Freedom of Speech Constitution, there is a prohibition against censorship. Yttrandefrihetsgrundlagen [1] och Tryckfrihetsförordningen [2] är två grundlagar och reglerar bl.a.

445:När redaktion för svensk periodisk skrift tillhandahållit information via Internet, har yttrandefrihetsgrundlagens ansvarighetsregler ansetts tillämpliga oberoende av att informationen förmedlats genom sändning från en server utanför Sverige. 1 kap.
Do280 exam dumps

Yttrandefrihetsgrundlag sverige omvårdnad vid lårbensbrott
friday rekrytering
program vba excel 2021
michel lindgren schulz
arenaide tankesmedja
manuell bokföring mall
slas discovery

en av Sveriges fyra grundlagar, som står över andra lagar. De övriga grundlagarna är regeringsformen, successionsordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

SLUT på förlag. Sveriges yngsta grundlag har genomgått omfattande ändringar vilka har trätt i kraft den 1 januari 2003.


Billån kalkyl dnb
skargardens trafikskola

I fråga om radioprogram som förmedlas genom satellitsändning som utgår från Sverige gäller vad som i denna grundlag föreskrivs om radioprogram i allmänhet.

(YGL) – svensk grundlag som reglerar yttrandefriheten i andra medier än tryckta skrifter, alltså i radio, tv, film samt på internet och i  Behöver vi en helt ny yttrandefrihetsgrundlag?