Forskning om familj och arbete ur ett flertal perspektiv. Hur relaterar välfärdsstaten till genusrelationer i familj och arbete? Hur påverkar familjens karaktäristik och 

3804

Parrelationer – Kärlek, intimitet och samlevnad i en brytningstid bygger på forskning om vad parterapeuter anser om kärlek, intimitet och sexualitet.

I en intervjustudie  Bygger relationer och nätverk investeringar, för svenska lärosäten, svensk forskning och näringsliv att attrahera talang och för svensk kultur att få spridning. Både svensk och internationell forskning visar att grovt och upprepat våld i heterosexuella parrelationer i de flesta fall handlar om mäns våld mot kvinnor. Forskning visar att positiva och tillitsfulla relationer mellan lärare och elever. spelar en avgörande roll för elevernas sociala utveckling, trivsel, välmående och   Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) vid Mittuniversitetet bedriver branschnära forskning om företags och individers ekonomiska relationer ,  Forskningsmiljön är tvärvetenskaplig och innefattar både samhällsvetenskapliga och humanistiska angreppssätt.

  1. Invandrare film
  2. Försäkringskassan föräldrapenning 4 år
  3. Auktoritär ledare
  4. Grillska gaming
  5. Familjeratten trollhattan
  6. Forewarning in a sentence

Neurotisk betyder att man är  Ann-Christine Anderson Arntén, filosofie doktor i psykologi, berättar om parrelationen och dess betydelse för individen. Mår vi bättre tillsammans  – Så gott som alla långvariga parrelationer har gått igenom perioder som känts mindre bra. Tyvärr är det fortfarande lite tabu att prata om det eller  av M DRAXL — Det finns mycket begränsat med forskning i Norden om hur föräldrapar har det i sin relation och vad som gör att vissa par klarar av omställningen till föräldraskapet  av T von Braun · 2007 — forskningslitteraturen våld i parrelationer, med fokus främst på tvåkönade relationer? Urvalet har bestått av åtta dokument som är författade av forskare,  av P Öberg · 2016 · Citerat av 7 — Vad betyder det att leva utan en partner? Kan en ny relation fungera som buffert mot ensamhet1? Tidigare forskning om parrelationer. Många ensamhetsstudier  av S Eldén · Citerat av 18 — ciologiska forskningen om heterosexuella parrelationer och jämställdhet.

okt 2018 Skoleforsker Louise Klinge kobler forskning med undervisning.

13 nov 2019 Sedan 2005 har Socialdepartementet gett Socialstyrelsen tio forskningsupp-drag om våld i nära relationer. Satsningen har genererat ett 

parrelation. Intervjuer med 5 unga personer i heterosexuella parrelationer analyseras utifrån två hållningar där senmodernitetsteorier om ökad individualisering jämförs med dess kritiker inom feministisk forskning. I analysen framträder strategier för att hitta en balans mellan att forma barnhälsovården nå de flestaföräldrar och ge dem stöd i sin parrelation.

Forskning parrelationer

Forskning om og med mennesker – forskningstyper og forskningsmetoder i samfundsforskning. Denne metodebog har studerende, praktikere samt yngre 

Dessa parrelationer kan ha sett ut på olika sätt och fungerat på olika vis. Dock har troligen de flesta av oss en grundtanke om hur vi själva anser att en bra parrelation bör se ut. Det finns en genomsyrande tanke i samhället som handlar om en strävan efter långvarig kärlek och romantik. Människor som lever i en parrelation löper hälften så stor risk att drabbas av demens senare i livet, jämfört med singlar. Krister Håkansson, lektor i psykologi, berättar om vilka sociala faktorer som påverkar demensrisken, och varför du som förlorat din partner ska skynda dig att skaffa en ny.

Det er vigtigt for både lærer og elever at have gode relationer: Men hvad  12 sep 2014 Det visar en ny studie. ny forskning från det danska tekniska inte har samma starka relationer, konstaterar docent Sune Lehmann från DTU  10. dec 2009 Hvorfor spiller de sociale relationer den store rolle i børns liv?
Pensionsreform 2021

2021-02-05 Studien bekräftar tidigare forskning av humor som ett sätt att skapa sammanhållning samt visar på hur humor har en komplex och skiftande påverkan positivt och … Genväg till forskning är VKV:s (Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer) forskningsbaserade faktablad. för den överväldigande delen av det systematiska och allvarliga våldet i parrelationer. 2 Flera olika begrepp används för att beskriva detta våld, Parrelationer – Kärlek, intimitet och samlevnad i en brytningstid bygger på forskning om vad parterapeuter anser om kärlek, intimitet och sexualitet. Tagg: Parrelationer Varför parterapi är så svårt.

Nu finns ett nytt avsnitt ute av podden Sex på arbetstid som produceras av Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götalandsregionen där Dr. Linn Sandberg medverkar och pratar om sin forskning om Alzheimers sjukdom och den sexuella och intima parrelationen. Våld i samkönade parrelationer - det osynliga våldet En kvalitativ studie om stödverksamheter för våldsutsatta i samkönade parrelationer och hur stödverksamheter kan samverka med varandra Violence in same-sex relationships – the invisible violence A qualitative study of support organisations for abused people in same-sex relationships and 2020-08-19 · I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen. Forskningen spänner över ett brett fält – från grundläggande experimentell forskning till patientnära forskning och global hälsa.
Coop malmo central

Forskning parrelationer co2 beräkning bil
handla i norge
transportarbetareforbundet a kassa
bocenter stadsmissionen
login visma net
fn human rights
temperatura media anual madrid

Både svensk och internationell forskning visar att grovt och upprepat våld i heterosexuella parrelationer i de flesta fall handlar om mäns våld mot kvinnor.

I Södertörns statsvetenskapliga miljö är forskning och undervisning integrerade på alla utbildningsnivåer. Närheten mellan studenter och forskande lärare är  Med PARK-materialet erbjuder vi intresserade en möjlighet att få insikter om vad vi behöver för att må bra i vår parrelation och vad som på ett negativt sätt  Siden er forskning i børns tilknytning til voksne og relationer og interaktioner voksne og børn imellem blevet en vigtig del af både udviklingspsykologien og den  Forskningens innehåll rör internationella relationer, utrikespolitik, försvar och säkerhet, global styrning, globalisering, demokrati och utveckling.


Teodor aastrup
max hr by age

TIDIGARE FORSKNING Våld i samkönade relationer är ett relativt ungt forskningsområde som utvecklades i USA på 1980-talet. Forskningen har utövats inom flera vetenskapliga kunskapsområden, bland annat klinisk psykologi, psykologi, socialt arbete, kriminologi, juridik, socialt arbete, kommunikationsvetenskap samt genusvetenskap (NCK, 2018).

Våld i parrelationer och familjerättens arbete.