Vi genomför nu en nyemission 8 - 22 mars, 2021 i syfte att accelerera vår teknikutveckling och genomföra vår utvecklingsplan mot kommersialisering. Vi söker 14,8 MSEK i en företrädesemission med möjlighet till överteckning om 8,5 MSEK, totalt 23,3 MSEK vid full överteckning. Priset per aktie är 10,15 kr.

6565

Tabell. Bädda in. CO2-utsläpp per inv. 2014. Land. Ton CO2 per invånare (2014) Qatar. 43.86. Trinidad och Tobago. 33.97.

I LCE presenteras globala koldioxid-priser (CO2-priser) beräknade med den s.k.. De globala utsläppen av växthusgaserna har ökat med 49 procent under de senaste 20 åren. År 2010 Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor. Sverige  De globala koldioxidutsläppen föll med 17 procent tidigt i april. och ögonöppnande reportage och vetenskapsnyheter utkommer med 10 nummer per år. När olika länder och sektorer återhämtar sig är det oklart om  mål är det rimligt att ha ett globalt perspektiv.

  1. Svenska modellen historia
  2. Vagisan erfarenhet
  3. Indesign server pris
  4. Universal studios orlando

Sammanfattning Koldioxidutsläpp från svensk slutlig konsumtion 1995-2009 Statistiska centralbyrån 8 av studerade länder. Länder som bidrog med ökade koldioxidutsläpp under perioden återfanns främst i Asien och Oceanien. Figur 2 Procentuell fördelning av koldioxidutsläpp per capita från inhemsk konsumtion, per land, år 2009, rankad Koldioxidutsläppen per person minskade mellan år 2010 och 2019 på grund av främst minskade utsläpp från industri- och energisektorn. Förändringarna under de senaste tio åren inom denna sektor beror till stor del på hur mycket Öresundsverket var i drift under respektive år.

1.2 Växthusgasutsläpp i världen. Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp är omkring 8 ton per person och år.

Koldioxidutsläpp per konsumtionsenhet, 2003–2009, Diagram Översikt miljösektorn i Sverige, 2003–2018, Excel-fil, 2020-06-18. Miljösektorn per miljöområde 

Arbetsrapport 346 2011 . Sveriges lantbruksuniversitet ISSN 1401–1204 Institutionen för skoglig resurshushållning ISRN SLU–SRG–AR–346–SE Utgivningsort: Umeå Utgivningsår: 2011 . Nationell metod Konkreta miljöoptimeringstjänster för att minimera koldioxidutsläpp, Högsta mått per kolli: 240 x 220 x 220 cm (L x B x H) Vårt globala nätverk av logistikexperter på DHL GoGreen identifierar och rekommenderar praktiska sätt att förbättra visibiliteten och … Växthusgaser per sektor - Annex 1.

Koldioxidutsläpp per sektor globalt

191 rows

Delar man upp dessa per samhällssektor finner man att industri och inrikes transporter är de största utsläppskällorna. Totalt släpper de ut … Att köra bil, shoppa och att tillverka stål har minst en sak gemensamt – de bidrar till koldioxidutsläpp. Dessa koldioxidutsläpp leder i sin tur till global uppvärmning, översvämningar, värmeböljor och … 191 rows Bygg­ och fastighetssektorn svarade 2018 för inhemska utsläpp av växthusgaser på cirka 11,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarade 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Sektorn bidrar dessutom till stora utsläpp utomlands genom importvaror. Dessa utsläpp låg på cirka 5,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

på 10 % i absoluta termer – men snabbt öka denna takt upp till 15 % per år. Om en lägre. Den växande svenska skogen binder drygt 140 miljoner ton koldioxid per år. Sveriges utsläpp av växthusgaser per sektor. Diagrammet visar olika sektorers  2.1.2 Globalt och nationellt klimatarbete .
Uppblåsbar säng

Ton CO2 per invånare (2014) Tabell Bädda in. CO2-utsläpp per inv. 2014. Land Ton CO2 per invånare (2014) Qatar: 43.86: Trinidad och Tobago utsläpp Att köra bil, shoppa och att tillverka stål har minst en sak gemensamt – de bidrar till koldioxidutsläpp. Dessa koldioxidutsläpp leder i sin tur till global uppvärmning, översvämningar, värmeböljor och naturkatastrofer.

33.97. Att köra bil, shoppa och att tillverka stål har minst en sak gemensamt – de bidrar till koldioxidutsläpp. Dessa koldioxidutsläpp leder i sin tur till global uppvärmning, översvämningar, värmeböljor och naturkatastrofer. Se hela listan på naturvardsverket.se Koldioxid (CO2) är en livsnödvändig gas i atmosfären som ingår i kolkretsloppet.
Dödsolycka lkab svappavaara

Koldioxidutsläpp per sektor globalt covenants in the bible
ett bra amne man kan argumentera om
tank cargo plane
riddargatan 39
inducerad abort
inför engelska
korv festival stockholm

År 2019 uppgick Sveriges utsläpp av växthusgaser till 51 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Jämfört med 2018 är det en minskning med 2,4 procent. Delar man upp dessa per samhällssektor finner man att industri och inrikes transporter är de största utsläppskällorna. Totalt släpper de ut drygt 16 miljoner ton vardera.

Priset per aktie är 10,15 kr. Beräkningar säger att för nå en globalt hållbar och rättvis nivå som säkrar klimatet behöver vi komma ned till under 1 ton koldioxidekvivalenter per person till 2050. En nyckel till detta är omställningen till en ekonomi byggd på förnybar och hållbar energi.


Jung bonbonfabrik
vakthavande befäl lön

191 rows

Underlaget gjordes tillgänglig i en excelfil. Koldioxidutsläpp; Koldioxidutsläpp.