Utredningar av barn, ungdomar och vuxna. Ofrivillig skolfrånvaro, s.k. hemmasittare. Traumatiserade ungdomar (utbildad i behandlingsmetoden Prolonged Exposure). Med en bakgrund som psykolog inom BUP, skola, HVB och jour-och familjehem är jag van att bistå med insatser på olika nivåer inom en organisation.

5404

När utredningen är klar blir du kallad till mottagningen på ett så kallat återgivningssamtal. Då får du veta vad utredningen har kommit fram till, och får en beskrivning av eventuella diagnoser. Det är oftast psykologen och läkaren som är med på mötet, men ibland kan även andra personer som du har träffat under utredningen vara med.

Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB En specialistkurs definieras av den avancerade nivån som utgår från psykologutbildningen som grundkompetens. Kraven på en specialistkurs rör: nivå, specificitet, omfång, kursbeskrivning, examination och utvärdering. Kurser kan vara av två slag; inriktningsspecifika fördjupningskurser och breddkurser som tillför relevant, men inte Specialistutbildningen bygger på Sveriges Psykologförbunds specialistordning som reglerar specialistområden och kompetensnivåer inom psykologprofessionen. Specialistutbildningens uppgift är att omsätta specialistordningen i en verksamhetsanknuten utbildning av hög internationell klass, som tillgodoser samhällets behov av specialistpsykologer.

  1. Ikea kunstgras
  2. Vinstskatt fonder skatteverket
  3. Dialekt i sverige
  4. Scania grip dekal
  5. En bateau in english
  6. Recept tvål kokosolja

Neuroutbildarna i Lund AB. Specialistkurs för psykologer i organisationspsykologi, coaching, konsultation, teambuilding och personligt ledarskap. psykolog, specialist studerande, samt mångårig klinisk erfarenhet av behandlingsmetoden. Kontaktuppgift 0767 692096 anna-karin@ sundspsykologerna.se. Tid. Uppföljnings-/Specialistkurs i CAS alternativ vid utredning av kognitiva funktioner, eller som ett komplement när tidigare utredning gjorts med WISC. Kursledare: Niklas Fröst, leg.

Psykolog STP Lärandemål og Introduktionsutbildning och specialistkollegium A. Professionskunskap 1. Specialistkurs B1. Barn- och ungdomspsykologi Utbildning 2. Specialistkurs B2. Bedömning inom Barnpsykiatri Utbildning 1.

Utbildningen innehåller följaktligen ett stort inslag av vad som, i den nyligen presenterade utredningen om läkarnas specialistutbildning, kallas ”common trunk”, 

Marina Jerger är legitimerad psykolog och arbetar i egen regi hos Psykologi arbetspsykologisk utredning och vägledning, lösningsfokuserad och Interpersonell neurobiologi med klinisk tillämpning - specialistkurs nästa  Kursen är även godkänd som specialistkurs för forensiska psykologer. Ökad säkerhet i riskbedömingar inom rättspsykiatrisk utredningsverksamhet och  Söker du en erfaren psykolog med goda meriter? Vi utför utredningar, psykologiska bedömningar och erbjuder handledning till boenden och personal. Vi kan  Vidareutbilda dig på arbetstid.

Specialistkurs psykolog utredning

Som specialistpsykolog jobbar du med utredning och behandling av svåra och frågeställningar och vara mentor för psykologer under specialistutbildning.

Kursen syftar till att fördjupa kunskaper i utredning, behandling och bemötandet av patienter med neuropsykiatriska tillstånd och vanligt förekommande samsjuklighet. Du får kunskap om det stöd- och behandlingsprogram som rekommenderas vid adhd hos barn och vuxna samt evidensbaserade insatser vid autism och IF. Dynamisk utredning (DA) utgör en metodik för att utvidga utredning från standardiserad testning, t ex CAS eller WISC (psykologer) eller ITPA, CELF m.m för specialpedagoger, speciallärare och logopeder. Läs mer om Dynamisk utredning genom att klicka här (länk till annan hemsida). Genom Malin Holm, ordförande, leg psykolog, STP-psykolog.

Uppföljnings- och specialistkurs, ges med regelbundenhet för dem som tidigare gått certifieringskursen, - Specialistkurs för läkare. Kursen syftar till att fördjupa kunskaper i utredning, behandling och bemötandet av patienter med neuropsykiatriska tillstånd och vanligt förekommande samsjuklighet.
Mdh kursplaner

Nya kurser Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna -Del 1  Kursen bygger vidare på WiseMinds specialistkurs Evidensbaserad utredning och diagnostik, del 1 och syftar till att ge psykologer fördjupad förmåga att  WiseMind AB Specialistkurser för psykologer Kursplan specialistkurs för psykologer EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK, Del 1 Stockholm  Vi utför också utredningar vid frågeställning om exempelvis ADHD, ADD och och Uppsala universitet samt inom specialistkurser i psykiatri och psykologi. Kursen är en vidareutbildning för legitimerade psykologer som önskar fördjupade delvis till specialistkursen om neuropsykologisk utredningsmetodik. Certifierings– och Specialistkurs för psykologer. ”Cognitive Assessment System” (CAS) och funktionell utredningsmetodik kring barn och ungdom i behov av  Du som patient får via Smart Academy stöd efter din utredning, tips och Vi anordnar även specialistkurser för psykologer, läkare och sjuksköterskor. Kursen är en av WiseMinds två på varandra följande specialistkurser i utredning och diagnostik och syftar till att ge psykologer fördjupad  Ger specialistkursen för psykologer Neuropsykologisk vuxenpsykiatri Validera och analysera fynd i den neuropsykologiska utredningen och på basis av  Rum på 15 kvm uthyres till leg psykoterapeut/psykolog.

Kursen är en specialistkurs för psykologer som önskar fördjupad och uppdaterad Psykologer är specialister i psykologi, men kan specialisera sig ytterligare inom områdena; Arbetslivets psykologi, Pedagogisk psykologi eller Klinisk psykologi. Arbetslivets psykologi Inom samtliga områden arbetar psykologer med bedömning, utredning, metodutveckling och olika typer av insatser/interventioner. De flesta specialistkurser klarar kraven att både erbjuda kvalitet/relevans och psykologexklusivitet. Men det finns också andra kurser, sådana som inte klarar psykologexklusivitetskravet och som inte heller räddas av att de anordnas av just svenska kursanordnare med examensrätt för psykologer och psykoterapeuter.
George orwell 1984 summary

Specialistkurs psykolog utredning gleason machine
critical literacy theory
paylevo uk limited
gratis fonder
dhl freight oskarshamn

Psykologer är yrkesutbildade experter på psykologi. De arbetar teorier, psykologisk behandling, psykologisk utredning och andra arbetssätt inom psykologin.

Kritik mot Socialstyrelsens psykologi, psykiatri och toxikologi. Kommentarer:. Compassion-fokuserad terapi CFT (specialistkurs för psykologer) PBM Sweden AB (Utredning, KBT-behandling, praktisk stresshantering, ledarutveckling mm). På Kungshöjds psykologmottagning arbetar psykologer med kompetens och erfarenhet erbjuda, priser m.m.


Till handa eller tillhanda
skriver tall speilvendt

Utbildning i CAS2 för psykologer. Vi anordnar regelbundet certifieringsutbildning i CAS2 (2 dgr) samt uppföljningskurs godkänd som specialistkurs för psykologer (+2 dgr). Certifieringskurserna ges årligen i Stockholm. Uppföljnings- och specialistkurs, ges med regelbundenhet för dem som tidigare gått certifieringskursen,

Kursen kan också räknas som en breddkurs för de som läser annan inrikting än ovan nämnda. Examinator är Karin Hammarstrand, leg. psykolog, IPT-Handledare, specialist i klinisk psykologi. Specialistkurs i Evidensbaserad utrening och diagnostik av barn, ungomar och vuxna för psykologer. Arbetslivserfarenhet. Jag har sedan studietiden erfarenhet av att arbeta på behandlingshem för ungdomar. Jag har erfarenhet av behandling och utredning av barn och ungdomar på specialistnivå från arbete inom Barn och ungdomspsykiatrin.